سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

چرا بنویسم؟

این وبلاگ را حذف کردم تا دیگر عاملی برای غفلت نویسنده از یاد خدا نشود.

این وبلاگ به روز نمی شود و مطمئن هستم این نوشته ارزنده ترین نتیجه ی وبلاگ نویسی من در طول 4 سال گذشته بود.

اولین بار که نوشتم محتوا این بود:

نوشتن هم بد چیزی نیست ها! و نوشتم.

الان می گویم نوشتن دقیقا چیز بدی است. چرا بنویسم؟

این وبلاگ را نگه داشتم تا آیینه ی عبرت باشد.

برای آن کس می نوشتم که نامه های نانوشته را می خواند. پس نوشتن نشناختن او می نمود.

خدا نگهدار جامعه ی اینترنتی، برای همیشه